Chiara Ricardi__Xiphacanta Thamnasia_Porcellana e vetro_20X20X20cm_2019